Czy brykiet drzewny to ekologiczny opał?

Ogrzewanie budynków wymaga korzystania z odpowiednich urządzeń oraz swobodnego dostępu do zasilającego go opału. Wśród różnych paliw szczególnym powodzeniem cieszą się wyroby drewnopochodne, które są zaliczane do odnawialnych źródeł energii, a przy tym mają wysoką kaloryczność i – co równie ważne – mogą być wytwarzane na miejscu, co eliminuje kosztowny i szkodliwy dla środowiska naturalnego oraz klimatu transport. Dużym zainteresowaniem wśród posiadaczy rozmaitych nieruchomości cieszy się brykiet drzewny. W podlaskim jest on dostępny w ofercie firmy Ekopark, zajmującej się również sprzedażą kruszyw i kontenerów. Przekonajmy się, jak powstaje brykiet i sprawdźmy, czy jest przyjazny dla środowiska.

Czym jest brykiet drzewny?

Brykiet drzewny to materiał opałowy wytwarzany ze specjalnie na ten cel pozyskiwanego drewna oraz pełnowartościowych pozostałości z obróbki tartacznej, stolarni i zakładów produkujących meble. Powstaje po rozdrobnieniu ścinków, wiórów oraz trocin, które są czyszczone z pyłów, zanieczyszczeń mineralnych czy drobin metalu, a następnie poddawane działaniu wysokiej temperatury. Zawarte w miazdze ligniny pod wpływem ciepła tworzą spoiwo, które jest w stanie złączyć ze sobą materiał dzięki zastosowaniu sporego nacisku. Uformowane w ten sposób elementy – często prostokątne kostki lub niewielkie walce – mogą być używane w dostosowanych do takiego paliwa kotłach centralnego ogrzewania, piecach wolnostojących, a także wielu wkładach kominkowych.

Brykiet a ekologia

Spalanie brykietu drzewnego daje efekty podobne do stosowania drewna opałowego. Przy właściwej temperaturze paleniska ilość wydostających się zanieczyszczeń jest tu niewielka, ponieważ mogą one zostać skutecznie dopalone. Co ważne, nie powoduje on emisji pyłów zawieszonych czy tak groźnych substancji jak benzo(a)piren. Ma też zerowy bilans, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, gdyż wydziela się go co najwyżej tyle, ile rośliny, z jakich powstał, pochłonęły podczas wzrostu.